Framside

Sett frå Sønnesyn

Lambhaug ligg på Indre Hafslo i Luster Kommune.

I nyare tid, vert staden Lambhaug rekna for å omfatta også Ekrene, Haugane og Øygarden.

Lambhaug(tunet) brukte me tidlegare om tunet hjå Terje.